Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thuế - Hải Quan

2019, Cục Thuế Đồng Nai sẽ thanh tra, kiểm tra 2.850 doanh nghiệp

Thứ 5, 14/03/2019 | 16:39:28 GMT+7
Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai Nguyễn Văn Công cho biết, theo kế hoạch năm 2019, đơn vị sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 2.850 doanh nghiệp. 
thu nợ thuế
Cơ quan thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đại diện Cục Thuế Đồng Nai cho biết thêm, năm 2019, đơn vị được giao dự toán thu ngân sách đạt 37.191 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài việc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, thu kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách, đơn vị còn đề ra mục tiêu phấn đấu thu vượt 10% số thu từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh; các chi cục thuế cũng phấn đấu thu vượt 10% dự toán được giao.

Từ mục tiêu đề ra, đơn vị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung đánh giá, rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế bổ sung vào diện phải thanh tra, kiểm tra thuế.

Cụ thể, cục tập trung giám sát, đánh giá tình hình hoạt động, tiêu thụ sản phẩm của khối doanh nghiệp khai thác khoáng sản; phối hợp chặt với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, trong công tác xác định giá để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; rà soát các doanh nghiệp nợ thuế, thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định; gắn trách nhiệm thu nợ thuế cụ thể đến từng phòng, lãnh đạo các chi cục và từng cán bộ công chức được giao nhiệm vụ quản lý nợ thuế./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam 

FAC

Dự thảo cơ chế chính sách