Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Văn bản pháp quy

Chỉ thị của Thủ tướng về sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Thứ 3, 28/02/2017 | 13:46:50 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm...
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách