Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Báo cáo

Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Thứ 3, 28/02/2017 | 14:25:34 GMT+7
Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới vua Lễ công bố "Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”.
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách