Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Doanh nghiệp - Thị trường
Hạ tầng Sông Đà "thay máu" hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Hạ tầng Sông Đà "thay máu" hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã SDH) đã thông qua việc bãi nhiệm và bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
PVP dự tính đầu tư mới 9 dự án điện khí

PVP dự tính đầu tư mới 9 dự án điện khí

Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVP) Nguyễn Xuân Hoà chia sẻ về kế hoạch của PVP tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách