Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Dự thảo cơ chế chính sách
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người nộp thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người nộp thuế

Đây là nhận định của ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc điều hành của ICHAM (Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.
Nợ công và xu hướng điều chỉnh chính sách của một số nền kinh tế trên thế giới

Nợ công và xu hướng điều chỉnh chính sách của một số nền kinh tế trên thế giới

Sau cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới 2008 - 2009, kinh tế nhiều nước đã được phục hồi. Mặc dù nợ công đã có xu hướng giảm nhưng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và tổ chức tài chính quốc tế. 
Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

 Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.
Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng “Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 – 2020” dự kiến báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2016 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai khóa XIV. Đến nay, sau khi tổng hợp báo cáo từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong dự thảo Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, kính đề nghị quý cơ quan cho ý kiến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn. Đặc biệt, đề nghị quý cơ quan đề xuất bổ sung các nhiệm vụ nhằm thực hiện tái cơ cấu kinh tế vào kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách