Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Dự thảo cơ chế chính sách
Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý thuế

Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế và phân cấp thẩm quyền khoanh nợ, xoá nợ thuế là hai nội dung mới được quan tâm tại dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người nộp thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người nộp thuế

Đây là nhận định của ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc điều hành của ICHAM (Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.
Nợ công và xu hướng điều chỉnh chính sách của một số nền kinh tế trên thế giới

Nợ công và xu hướng điều chỉnh chính sách của một số nền kinh tế trên thế giới

Sau cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới 2008 - 2009, kinh tế nhiều nước đã được phục hồi. Mặc dù nợ công đã có xu hướng giảm nhưng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và tổ chức tài chính quốc tế. 
Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

 Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách