Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Dự thảo cơ chế chính sách

Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Thứ 6, 12/08/2016 | 17:46:55 GMT+7
Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng “Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế...

Bài viết khác cùng chuyên mục

FAC

Dự thảo cơ chế chính sách