Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Dự thảo cơ chế chính sách

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách 2016

Thứ 3, 12/01/2016 | 18:41:29 GMT+7
Việt Nam đặt mục tiêu cho năm 2016 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu...
Hỏi đáp
 
 
 
right 1
right 2
right 3
right 4
right 5
background right