CTCP Chứng khoán Đại Nam (mã: DNSE) công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần chiếm 44,36% vốn điều lệ.

Theo đó, CTCP Đầu tư Dũng Tâm đã quyết định bán toàn bộ 7,09 triệucổ phiếu DNSE đang sở hữu cho CTCP Đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam.

Giá trị của thương vụ chuyển nhượng chưa được công bố. Tuy nhiên, 1 tháng trước, CTCP Tập đoàn F.I.T (mã: FIT) đã mua 2,4 triệu cổ phiếu DNSE, tổng giá trị đạt 35,5 tỷ đồng, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 4 triệu cổ phiếu, tương đương 24,89% vốn.

Đáng chú ý, Dũng Tâm là công ty mẹ của FIT với tỷ lệ sở hữu lên tới hơn 50%, còn Thương mại Hoa Sen cũng không xa lạ gì với thị trường chứng khoán khi là cổ đông lớn của Safoco (mã: SAF) hay Vikoda (mã: VKD).

Ngoài chứng khoán Đại Nam, FIT và Thương mại Hoa Sen đều là cổ đông có quyền chi phối công ty nước khoáng Vikoda.

Trước đó, trong ĐHĐCĐ 2018, cổ đông của DNSE đã chấp thuận cho CTCP Tập đoàn F.I.T và Đầu tư Thương mại Hoa Sen sở hữu tới 49% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty mà không cần thông qua chào mua công khai.

Bên cạnh đó, DNSE dự kiến sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM hoặc niêm yết lên sàn HNX/HOSE trong năm 2018 hoặc chậm nhất là quý 1/2018.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2017, nhờ lãi ròng gần 12 tỷ đồng đã giúp lỗ lũy kế của DNSE giảm từ mức gần 15 tỷ đồng của đầu kỳ xuống còn 3 tỷ đồng. Đây là những khoản lỗ từ năm 2010, 2011 và 2012 để lại.

Tại thời điểm cuối năm 2017, danh mục đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết của DNSE là hơn 28 tỷ đồng (nhưng đã phải trích lập hơn 21 tỷ đồng), trong đó hai khoản đầu tư phải trích lập hoàn toàn là 11,5 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam, 7,5 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An; còn hơn 8 tỷ đồng vào CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chỉ trích lập 1,67 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay nợ ngắn hạn của DNSE ngoài các ngân hàng đã trả hoàn toàn trong năm 2017 đột biến hơn 667 tỷ đồng thì còn có vay nợ cá nhân nổi bật như ông Nguyễn Duy Thanh với con số tới 478 tỷ đồng vay và trả luôn trong năm (chỉ còn 4,7 tỷ đồng vào cuối kỳ).

Theo thuonggiaonline.vn