Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thời sự

Hà Nội thông qua đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư 31 dự án

Thứ 5, 06/12/2018 | 15:55:23 GMT+7
HĐND TP.Hà Nội đã quyết nghị danh mục đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư 31 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của TP Hà Nội, với tổng mức đầu...
Ông Quyền
Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội đọc tờ trình tại HĐND thành phố. Ảnh: NNK

Chiều ngày 5/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020 của TP.Hà Nội với 100% đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (98/98 đại biểu).

Xét đề nghị của UBND TP.Hà Nội và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP Hà Nội, Dự thảo nghị quyết đã đưa ra danh mục đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư 31 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của TP Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự kiến 12.279,823 tỷ đồng.

Theo dự thảo nghị quyết, có 22 dự án dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do TP.Hà Nội quản lý có sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 8.032,706 tỷ đồng. 9 dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do thành phố quản lý, sử dụng 100% ngân sách cấp huyện, tổng mức đầu tư dự kiến 4.247,117 tỷ đồng.

Nội dung Nghị quyết cũng giao UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, thực hiện lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đồng thời, TP.Hà Nội phải lập hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của các bộ, ngành và cơ quan liên quan về quy hoạch, nhiệm vụ và các chỉ tiêu thiết kế, phương án kỹ thuật và quy mô dự án theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án.

Đối với dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do thành phố quản lý, sử dụng 100% ngân sách cấp huyện, UBND TP.Hà Nội căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố, trình HĐND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

HĐND thành phố cũng chấp thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 2 dự án hỗ trợ ngành dọc, hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các quận, huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của TP.Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 30,352 tỷ đồng./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam

FAC

Dự thảo cơ chế chính sách