Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thư viện

Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Thứ 2, 20/05/2019 | 15:33:58 GMT+7
Ngày 10/5, tại Hà Nội, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ngân hàng TMCP Phát triển Thành...
Xem nội dung các bài tham luận tại đây
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách