Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Pháp Luật - Doanh Nghiệp

Kho bạc Nhà nước thực hiện 294 cuộc thanh tra chuyên ngành

Thứ 4, 09/01/2019 | 08:54:34 GMT+7
Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, trong năm 2018, toàn hệ thống đã thực hiện 294 cuộc thanh tra chuyên ngành (TTCN), đạt 100% so với kế hoạch.
TTCN
Cán bộ TTCN KBNN Đà Nẵng đang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

KBNN cho biết, cơ quan này đã kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) với số tiền trên 1,6 tỷ đồng; ban hành 29 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 86,25 triệu đồng.

Qua TTCN, KBNN đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (ĐVSDNS) như: chi không đúng đối tượng; chi vượt định mức; sử dụng tiền tạm ứng không đúng quy định; lập hồ sơ thanh toán khống khối lượng; không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; lập chứng từ chi không đúng nội dung chi; chưa khớp đúng giữa hồ sơ, chứng từ đơn vị kê trên bảng kê thanh toán qua KBNN và hồ sơ, chứng từ thanh toán lưu tại đơn vị... Từ những sai phạm được chỉ ra đã giúp các ĐVSDNS thấy được những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị mình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn NSNN hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, qua hoạt động TTCN KBNN cũng giúp các cơ quan quản lý cấp trên của ĐVSDNS nắm được những tồn tại, sai phạm của đơn vị cấp dưới, là cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tài chính của ĐVSDNS, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN của các đơn vị SDNS.

Ngoài ra, qua công tác TTCN, KBNN đã kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách pháp luật chưa phù hợp như: kiến nghị sửa đổi quy trình về kiểm soát chi tiền lương, kiểm soát chi theo bảng kê theo ngưỡng phù hợp; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hành vi xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) phát sinh trong thực tế triển khai thực hiện hoạt động TTCN nhưng chưa được quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP của Chính phủ...

Theo nhận xét từ phía KBNN, kết quả hoạt động TTCN trong thời gian qua cũng đã giúp các đơn vị trong hệ thống KBNN phát hiện những tồn tại sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những bất cập của cơ chế chính sách đã ban hành, qua đó, có những chấn chỉnh kịp thời đối với những tồn tại, sai sót và đề xuất kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, từ những bất cập này, KBNN đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống KBNN, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn NSNN.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam

FAC

Dự thảo cơ chế chính sách