Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Mua Bán Nợ
Năm 2018, xử lý được gần 150 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Năm 2018, xử lý được gần 150 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Mục tiêu cụ thể đối với xử lý nợ xấu của NHNN đến cuối năm 2019 là tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của tổ chức tín dụng (TCTD) ở mức dưới 2% và nợ xấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu dưới 5%.
Chính phủ đặt mục tiêu giảm nợ xấu xuống dưới 2%

Chính phủ đặt mục tiêu giảm nợ xấu xuống dưới 2%

Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể xử lý nợ xấu và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu trong năm 2019...
Kỳ vọng xử lý dứt điểm nợ xấu

Kỳ vọng xử lý dứt điểm nợ xấu

Trong vòng 1 năm, từ ngày 15/8/2017 đến 15/8/2018, Agribank đã xử lý và thu hồi nợ xấu theo NQ 42 là 60.105 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,98% thấp hơn mức chung của toàn ngành.
Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ: Thông tư 57 và 6

Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ: Thông tư 57 và 6

Việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã có quy định cụ thể.
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách