Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Mua Bán Nợ
Mua bán xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp: DATC mở rộng đối tượng tiếp nhận và xử lý nợ

Mua bán xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp: DATC mở rộng đối tượng tiếp nhận và xử lý nợ

Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã bổ sung đối tượng DATC tham gia tái cơ cấu gồm: DNNN không thuộc danh mục Nhà nước cần nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa và các công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ.
VAMC rao bán khoản nợ hàng trăm tỷ của đối tác Sabeco, TH True Milk, Heneiken

VAMC rao bán khoản nợ hàng trăm tỷ của đối tác Sabeco, TH True Milk, Heneiken

VAMC rao bán khoản nợ hàng trăm tỷ của đối tác Sabeco, TH True Milk, Heneiken
Phác họa bức tranh mờ ảo nợ xấu

Phác họa bức tranh mờ ảo nợ xấu

Tổng kết một năm thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố một số số liệu cập nhật liên quan đến tình hình nợ xấu và xử lý nợ xấu. Theo đó, nhìn chung nợ xấu dường như đã trở nên bớt... xấu. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn thì có thể thấy còn nhiều điều đáng nói về vấn đề nợ xấu ở Việt Nam.
VAMC đấu giá 2 khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng của Thành phố Vàng và Đông Thiên Phú

VAMC đấu giá 2 khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng của Thành phố Vàng và Đông Thiên Phú

Hai khoản nợ xấu trị giá gần 300 tỷ đồng được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam mua lại từ ngân hàng thương mại và đem đấu giá.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách