Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Mua bán nợ
"Đến 2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nợ xấu cao"

"Đến 2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nợ xấu cao"

Chính phủ tin tưởng rằng, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm được tình trạng nợ xấu cao hiện nay...
Nợ xấu ngành ngân hàng lên tới 9,5%

Nợ xấu ngành ngân hàng lên tới 9,5%

Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia tính toán tỷ lệ nợ xấu thực chất của ngành ngân hàng đến hết năm 2017 tăng vọt lên tới 9,5% tổng dư nợ.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách