Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Mua Bán Nợ
Sắp kiểm toán loạt ngân hàng về xử lý nợ xấu

Sắp kiểm toán loạt ngân hàng về xử lý nợ xấu

18 ngân hàng cổ phần và 2 "ông lớn" quốc doanh là VietinBank, BIDV nằm trong diện kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
VAMC đã xử lý được 190.000 tỷ đồng nợ xấu

VAMC đã xử lý được 190.000 tỷ đồng nợ xấu

Tính đến ngày 4/4, Công ty Quản lý tài sản VAMC đã xử lý 190.000 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng số nợ xấu được tổ chức này mua về.
VietinBank bán thêm nợ cho VAMC?

VietinBank bán thêm nợ cho VAMC?

Vào cuối quý II, VietinBank đã tất toán và xóa trái phiếu VAMC nắm giữ. Tuy nhiên, trong quý IV, khoản mục trái phiếu doanh nghiệp VietinBank nắm giữ đã bất ngờ tăng trong khi giảm mạnh khoản cho vay khách hàng.
Bốn ‘ông lớn’ nhờ vả VAMC thu nợ như thế nào?

Bốn ‘ông lớn’ nhờ vả VAMC thu nợ như thế nào?

Theo số liệu từ Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), năm 2018, định chế này đã “giúp” 4 ngân hàng VietinBank, Agribank, BIDV và Sacombank xử lý 32,399 nghìn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42.
Năm 2018, xử lý được gần 150 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Năm 2018, xử lý được gần 150 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Mục tiêu cụ thể đối với xử lý nợ xấu của NHNN đến cuối năm 2019 là tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của tổ chức tín dụng (TCTD) ở mức dưới 2% và nợ xấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu dưới 5%.
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách