Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Mua bán nợ
Kỳ vọng xử lý dứt điểm nợ xấu

Kỳ vọng xử lý dứt điểm nợ xấu

Trong vòng 1 năm, từ ngày 15/8/2017 đến 15/8/2018, Agribank đã xử lý và thu hồi nợ xấu theo NQ 42 là 60.105 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,98% thấp hơn mức chung của toàn ngành.
Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ: Thông tư 57 và 6

Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ: Thông tư 57 và 6

Việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã có quy định cụ thể.
SCIC cần cơ chế phối hợp mua bán nợ với DATC

SCIC cần cơ chế phối hợp mua bán nợ với DATC

Vướng mắc trong quá trình xử lý công nợ đang khiến tiến độ thoái vốn nhà nước có chiều hướng chậm lại. Việc xây dựng cơ chế hợp tác mua bán nợ giữa SCIC và DATC là thực sự cần thiết.
DATC: Tăng cạnh tranh, thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển

DATC: Tăng cạnh tranh, thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển

Việc trao thêm quyền cho DATC được xem là giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, đồng thời thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách