Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thuế - Hải Quan

Ngành Thuế: Thu ngân sách 4 tháng tăng 15% so với cùng kỳ

Thứ 4, 08/05/2019 | 14:01:11 GMT+7
Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2019 cho thấy, đến 30/4 số thu đạt 419.710 tỷ đồng, đạt 35,9% so với dự...
cục thuế nghệ an
Doanh nghiệp làm thủ tục mua hóa đơn tại Chi cục Thuế TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: NM.

Thu NS trung ương tăng 19,5%

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính riêng trong tháng 4/2019, số thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 114.100 tỷ đồng, đạt 9,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.700 tỷ đồng, bằng 10,5% so với dự toán, tăng 7,3%, trên cơ sở giá dầu thô bình quân tháng 4 ước đạt 69 USD/thùng, bằng 106,2% so với giá dự toán, tăng 1,5% và sản lượng ước đạt 1 triệu tấn, bằng 9,6% dự toán, tăng 3% so với sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 109.400 tỷ đồng, bằng 9,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15,1%. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 94.000 tỷ đồng, bằng 9,9% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16%.

Dự toán thu năm 2019 Quốc hội giao cho cơ quan thuế là 1.168,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với thực hiện năm 2018. Bao gồm: Thu dầu thô là 44,6 nghìn tỷ đồng, bằng 67,5% so với thực hiện năm 2018, trên cơ sở sản lượng 10,43 triệu tấn; giá dầu dự kiến khoảng 65 USD/thùng; thu nội địa là 1.123,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2018. 

Tổng thu 4 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 419.710 tỷ đồng, đạt 35,9% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15%.

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 18.291 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 97,8% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân 4 tháng đầu năm ước đạt 65 USD/thùng, bằng 100% so với giá dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ và sản lượng ước đạt 3,9 triệu tấn, bằng 37,3% dự toán, bằng 98,3% cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 401.419 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán pháp lệnh, tăng 16%. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 339.020 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán pháp lệnh, tăng 18,5%.

Với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu NS trung ương 4 tháng năm 2019 ước đạt 193.300 tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán, tăng 19,5%. Thu ngân sách địa phương ước đạt 226.410 tỷ đồng, bằng 37,7% dự toán, tăng 11,5%.

Đã thu hồi 10.350 tỷ đồng nợ thuế

Ngoài nhiệm vụ thu NSNN, để đảm bảo giảm số nợ đọng thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã có văn bản chỉ đạo các cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Báo cáo cho thấy, đến thời điểm 30/4/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ước đạt 10.350 tỷ đồng, bằng 26,7% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.814 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.536 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế cũng đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Báo cáo cho thấy, tính đến hết tháng 4/2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 13.046 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, đạt 14,97% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 84.090 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 9.563 tỷ đồng, bằng 106,22% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 2.650 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 425 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 6.487 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.206 tỷ đồng.

Về tình hình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan thuế, theo Quyết định 41/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cho biết, đến nay cơ bản các cục thuế đã hoàn thành sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Về sắp xếp chi cục thuế khu vực, sau khi rà soát, thẩm định, các đề án mà địa phương gửi, về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu về phương án ghép. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế lựa chọn trước 9 cục thuế đại diện cho các vùng miền trong cả nước, có các điều kiện thuận lợi về công tác nhân sự để trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án thành lập chi cục thuế khu vực gồm: Hà Nam, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam 

FAC

Dự thảo cơ chế chính sách