Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thời sự

'Siêu ủy ban' quản lý triệu tỷ đồng có thêm Phó Chủ tịch

Thứ 4, 10/10/2018 | 09:18:04 GMT+7
Theo Quyết định 1329/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban...

Đây là lãnh đạo thứ 3 được bổ nhiệm sau khi UB được thành lập. Theo quy định, lãnh đạo Ủy ban gồm Chủ tịch và 4 phó Chủ tịch. Hiện nay, UB đã có Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh và  2 Phó chủ tịch do bà Nguyễn Thị Phú Hà và ông Hồ Sỹ Hùng đảm nhiệm.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, nguyên quán tại Nghệ An. Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (1996). Trước khi về công tác tại Bộ KH&ĐT, ông Hùng từng công tác tại Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí Lâm nghiệp (nay là Tổng Công ty Lâm nghiệp) và Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia.

Ngoài bộ máy lãnh đạo, UB đã tuyển dụng được 50 nhân sự. Dự kiến năm 2019 sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng đáp ứng khối lượng công việc đề ra. Đồng thời, Ủy ban cũng đã xây dựng và đang tiếp tục kiện toàn đồng bộ công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên theo đúng quy định.

UB đã và đang chuẩn bị nhận chuyển giao và quản lý vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty với vốn chủ sở hữu gần 1 triệu tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 2,3 triệu tỷ đồng (theo giá trị sổ sách đến ngày 31/12/2017), chiếm 2/3 tổng tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo Tiền Phong 

FAC

Dự thảo cơ chế chính sách