Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
Bắc Giang:
Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Bắc Giang: Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang thành công ty cổ phần, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên.
Nguồn lực Nhà nước để tăng vốn cho các NHTM có vốn Nhà nước hết sức hạn chế

Nguồn lực Nhà nước để tăng vốn cho các NHTM có vốn Nhà nước hết sức hạn chế

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đánh giá, tổng số vốn cần đầu tư, bổ sung cho các NHTM có vốn Nhà nước là khá lớn để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Basel II. Trong khi đó nguồn lực Nhà nước có thể được sử dụng để tăng vốn cho các NHTM có vốn Nhà nước cũng hết sức hạn chế.
Đã cổ phần hóa 20 đơn vị sự nghiệp

Đã cổ phần hóa 20 đơn vị sự nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, đã có hơn 20 đơn vị sự nghiệp được cổ phần hóa.
Kiến nghị cổ phần hoá bệnh viện công, niêm yết trên sàn chứng khoán

Kiến nghị cổ phần hoá bệnh viện công, niêm yết trên sàn chứng khoán

VAFI kiến nghị cần thực hiện một cuộc Cách mạng trong ngành y tế. Theo đó, các bệnh viện đầu ngành sẽ phải cổ phần hoá, niêm yết trên sàn chứng khoán. Tiếp đó, sẽ hình thành lên các Tập đoàn bệnh viện có cổ phần Nhà nước chiếm đa số.
Cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương

Cổ phần hóa 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương

2 đơn vị sự nghiệp được chuyển đổi thành công ty cổ phần là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương và Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương.
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách