Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thuế - Hải Quan

Tập huấn chính sách pháp luật thuế, kế toán

Thứ 4, 08/05/2019 | 14:59:25 GMT+7
Ngày 08/5, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) phối hợp với Tổng cục Thuế, Cục QLGS kế toán kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật thuế, kế toán tại Hà Nội.Hội thảo thu hút được sự quan tâm tham dự của hơn 1.200 đại biểu, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, các công ty đại lý thuế, công ty kế toán, cùng các bộ thuế tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các đại lý thuế, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán nắm bắt các nội dung mới về chế độ kế toán và các quy định về hoá đơn điện tử, tránh sai sót, hạn chế rủi ro, Ban tổ chức cũng đã giải đáp các câu hỏi về vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quy định kế toán, thuế.

Trả lời doanh nghiệp về việc công ty TNHH MTV, giám đốc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, khi được chia cổ tức, lợi nhuận  có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch VTCA cho biết, tại Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập từ đầu tư vốn như sau: “6. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính: c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ Đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch VTCA giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp

Liên quan đến vấn đề chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp cho biết, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, có phát sinh thêm các dịch vụ đi kèm thuê mua của cá nhân bên ngoài. Để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cần có chứng từ gì? Bà Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh, khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn, các khoản chi không được trừ khi xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể bao gồm: Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, nếu doanh nghiệp mua hàng hóa của người dân, mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra không phân biệt trên hay dưới 100 triệu/năm, để đưa chi phí mua hàng không có hóa đơn được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần: (1) hợp đồng mua bán; (2) chứng từ thanh toán; (3) biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ; (4) bảng kê mua hàng không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN.

Đơn vị chủ trì cho biết thêm, sau khóa tập huấn, VTCA sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế sẽ xây dựng hệ thống bài giảng để các cán bộ thuế, địa lý thuế có thể hướng dẫn thêm cho tất cả các doanh nghiệp và áp dụng hiệu quả các chính sách pháp luật thuế, kế toán.
 
PV
 
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách