Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thời sự
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ phản ánh tráo máy hỗ trợ nông nghiệp tại Bình Thuận

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ phản ánh tráo máy hỗ trợ nông nghiệp tại Bình Thuận

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận phải kiểm tra ngay vụ việc này và báo cáo Thủ tướng ngay đầu tháng 2/2017.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách