Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Mua bán nợ

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng, Công ty cổ phần phát triển nhà Cần Thơ

Thứ 4, 17/01/2018 | 09:49:11 GMT+7

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giáChi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM (DATC-HCM).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tên tài sản: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. 

Số lượng:

Máy móc thiết bị: 08 danh mục

Phương tiện vận tải: 08 danh mục

- Chất lượng tài sản: Tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, DATC-HCM tiếp nhận từ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng, Công ty cổ phần phát triển nhà Cần Thơ (Chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại DATC-HCM).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

                                                                                                                 Đơn vị tính: đồng

STT

            Lô tài sản

Giá khởi điểm

(đã bao gồm VAT)

1

CTCP Dược phẩm Tirphaco Tiền Giang

650.000

2

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng

207.600.000

3

CTCP Phát triển nhà Cần Thơ

40.000.000

 

Tổng cộng

248.250.000

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 12/5/2018 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 22/01/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM, địa chỉ số 221 Trần Hưng Đạo B, Phường 10, Quận 5, TP.HCM

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản - Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại TP.HCM:

Điện thoại: 028 38 539 426.

Theo datc.vn

background right

Dự thảo cơ chế chính sách