Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thư viện
Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) tổ chức Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp.  
Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới vua Lễ công bố "Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”.
Chỉ thị của Thủ tướng về sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Chỉ thị của Thủ tướng về sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa.
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách