Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thư viện
Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Công bố báo cáo tổng quan Việt Nam 2035

Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới vua Lễ công bố "Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”.
Chỉ thị của Thủ tướng về sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Chỉ thị của Thủ tướng về sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa.
Công bố danh mục DN và tỷ lệ vốn Nhà nước giữ lại

Công bố danh mục DN và tỷ lệ vốn Nhà nước giữ lại

 Trong danh mục 103 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2016-2020 chỉ có 5 ngân hàng, trong đó có 3 ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải mua lại với giá 0 đồng.
FAC

Dự thảo cơ chế chính sách