Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Thuế - Hải Quan
Ba điểm nhấn trong Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi

Ba điểm nhấn trong Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi

Luật Quản lý thuế hiện hành có hiệu lực từ 01/07/2017 và được sửa đổi bổ sung ba lần vào các năm 2012, 2014 và 2016, đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu khi ban hành.
Tổng cục Thuế nêu loạt lý do khiến việc cưỡng chế nợ thuế gặp khó

Tổng cục Thuế nêu loạt lý do khiến việc cưỡng chế nợ thuế gặp khó

Tổng cục Thuế cũng cho rằng hiện Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế được kê khai bổ sung quá nhiều lần dẫn đến ảnh hưởng đến số liệu nợ và phát sinh tiền chậm nộp, gây khó khăn cho công tác đối chiếu và cưỡng chế thu nợ thuế,...
22 năm đi đòi, một doanh nghiệp chịu nộp hơn 10 tỷ nợ thuế

22 năm đi đòi, một doanh nghiệp chịu nộp hơn 10 tỷ nợ thuế

Sau 22 năm, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. HCM) đã thu hồi được hơn 10 tỷ đồng nợ thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
background right

Dự thảo cơ chế chính sách