Đang thực hiện

Đăng ký
Hotline: 0912 226 124
Doanh nghiệp - Thị trường

Vinamilk tăng hơn 30,5% lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2018

Thứ 6, 11/01/2019 | 16:06:59 GMT+7
Doanh thu quý 4 năm 2018 của Vinamilk đạt 13.017, tăng hơn 5,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước tính quý 4 năm 2018 tăng trưởng trên 27,9%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018...

Báo cáo về kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất cho quý 4/2018 của Vinamilk vừa công bố còn cho thấy, tổng doanh thu quý 4 năm 2018 có mức tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn. Chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ.

Các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.

PV

FAC

Dự thảo cơ chế chính sách